ΠελάτεςCyp-Cana
Russian Commercial Bank
Elysium Beach Hotel
Prestige Car Rentals
Central Bank of Cyprus
Melivia Investigations
Awake Investigations
Technological University Of Cyprus (TE.PA.K)
Ugeia Polyclinic
Mediterranean Hospital
Alpha Mega
Jumbo
Aphrodite Hills Resort
Unite Securite
G4S
ICTS
Globe Williams
Eagle Watch Security
A.V Alpha Security
Ilarchos Security
Kings Security
Almas Security
Falcon Security

Καθώς και πληθώρα Ιδιωτών Φυλάκων.