Επικοινωνία

ΔιευθυνσηΑνεξαρτησίας και Κυριάκου Μάτση 3, Roussos Limassol Tower 7A, Τ.Κ. 3040, Λεμεσός - Κύπρος.

Emailsecurity@istrategicstudies.com

Phone99 725454

Fax25 745252