Χαιρετισμός Διευθύνοντα Συμβούλου

Διευθυνων Συμβουλος

Ένας εκ των επτά (7) σοφών της Αρχαίας Ελλάδας, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος ανάφερε το πάνσοφο «Γνους Πράττε». Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έθεσαν τις βάσεις ώστε να πορευτούμε εμείς στο μέλλον με γνώση, και τι καλύτερο να εφαρμοστεί αυτή στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλειας. Σε ελεύθερη μετάφραση ο Πιττακός ο Μυτιληναίος τόνισε ότι πρέπει να ενεργείς με βασικό γνώμονα τη μάθηση, τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό … άρα τη Γνώση. Έτσι και στον ιδιωτικό τομέα της Ασφάλειας πρέπει να πορευόμαστε πάντα με Γνώση, με γνώση πως να προλάβουμε ένα κίνδυνο, πως να αναγνωρίσουμε ένα πιθανό κίνδυνο, πως να αντεπεξέλθουμε σε ένα κίνδυνο, γενικότερα, πως να προστατεύσουμε την Ανθρώπινη Ζωή.

Περισσότερα...

Training Qualifications UK